Trygg, proffsig och personlig partner i förändring och utvecklingGenom effektfull projektledning, förändringsledning och organisationsutveckling skapar jag förutsättningar för hållbar utveckling


Med 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och processkartläggning, förändringsledning, projektledning och processledning samt ett brinnande intresse för att vara med och bidra till att bygga hållbara organisationer tar jag mig an mina uppdrag. Mina kunder är ofta organisationer som driver utveckling och/eller hanterar förändring i en komplex kontext. Målet kan vara ökad effektivitet, lönsamhet eller mänskligt välmående- och ofta en kombination av alla tre. 


Genomför ni större organisationsförändringar och söker stöd med förändringsledning? Har ni spännande projekt på g som behöver en driven projektledare för att förverkligas? Eller så kanske ni står inför en processkartläggning av verksamheten eller har behov av en processledare för att koordinera flera olika perspektiv i ett gemensamt syfte? 


Hör av dig så tar vi ett snack om hur jag kan stötta er på förändringsresan!

Förändringsledning och teamutveckling


  • Stöttar ledare och grupper vid förändringar i organisations-struktur, arbetssätt och kultur, utifrån förändring som en samverkande och involverande process
  • Faciliterar byggandet av effektiva team


Projektledning och processledning


  • Driver utvecklingsprojekt inom bl.a. digitalisering
  • Projektleder större idrotts- och friluftsevenemang
  • Processleder dialoger och samarbeten

Kvalitetsutveckling och hållbar omställning


  • Kartlägger och utvecklar processer, rutiner och arbetssätt
  • Implementerar ledningssystem
  • Stöttar utveckling mot ökad hållbarhet och cirkulär ekonomi

Hur ser er förändringsresa ut? Låt mig bli er guide.


Effektfull Utveckling drivs av mig, Sofia Gyllenswärd. Min drivkraft är att bidra till en hållbar utveckling av människor, organisationer och samhälle. Med idrotten som trygg plattform har jag byggt min syn på ledarskap och själv upplevt vilken betydelse ett sunt självledarskap med stabila fötter och öppet sinne har för att nå resultat, både i arbetslivet och privat. I snart 20 år har jag jobbat med utveckling och förändring. Drivit kompetensutveckling inom näringslivet, kvalitetsutvecklat offentlig verksamhet, skapat förutsättningar för stora idrottsevenemang att blomstra och jobbat med praktisk och strategisk förändringsledning. Alltid med människan i fokus.


De två senaste förändringsresorna jag själv har gjort är att förverkliga två livsdrömmar. Den ena var att flytta till Åre där jag nu bor och tillsammans med min familj njuter av hög livskvalitet. Den andra var att starta upp min egen verksamhet med syfte att bidra till mer hållbara människor, grupper och organisationer, vilket nu är verklighet genom Effektfull Utveckling.


Nyfiken på vad jag kan bidra med i er organisation?

Hör av dig så tar vi ett snack!

RÖSTER FRÅN MINA KUNDER

ETT INVOLVERANDE LEDARSKAP SOM SKAPAR RESULTAT”Vi anlitar Sofia som projektledare för utvecklingsprojekt inom skogsbranschen. Ett stort och viktigt projekt har varit och är implementering och förvaltning av vårt nya ledningssystem. Sofia är en skicklig och strukturerad projektledare med förmåga att greppa komplexa situationer, hålla fokus på helheten och koordinera människor och aktiviteter i arbetet mot projekt- och effektmål.


Något jag som chef verkligen uppskattar är Sofias stora förmåga att involvera och engagera våra medarbetare i företagets utvecklingsprojekt, en nyckelfaktor för att våra utvecklingsinsatser ska göra skillnad i medarbetarnas vardag och för företagets lönsamhet”


Henrik Boström

- Utvecklingschef, Mellanskog

PROFESSIONELL, LYHÖRD & ANALYTISK“Mitt team driver ett innovationsprojekt och vi ville utforska våra roller och vårt samarbete i förändring. Sofia är en väldigt professionell , lyhörd och analytisk facilitator. Hon förstod snabbt våra grundläggande behov och använde ett flexibelt upplägg när hon guidade oss att våga utforska och se mer.


I teamet har vi nu ökat vår medvetenhet om gruppens  behov och utmaningar och konkretiserat våra roller. Att samarbeta med Sofia har varit väldigt lärorikt och samtidigt enkelt och roligt"


Carsten Lyth

- Standardiseringschef, Standard Solutions Group (SSG)

LÖSNINGSORIENTERAD KOORDINERING LEDDE TILL LYCKAT PROJEKT


”Vi driver det EU-finansierade projektet S:t Olavsleden - Ett steg för regional utveckling och anlitade Sofia som projektledare för delprojektet Tillsammansvandring 2022. Det var ett uppdrag som ställde stora krav på koordinering av olika intressen, aktörer och aktiviteter.


Sofia har bemött alla parter och kunder med expertis och lösningsorienterat fokus. Vi är mer än nöjda med vårt val av leverantör och projektets genomslag och effekter blev tack vare Sofia bättre än förväntat"


Marica Hamberg och

Putte Eby

- Östersunds kommun

"Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd"

Karin Boye